Myrdd o Fodau Byw
A Myriad of Life Forms
Gan/By Dr. Stuart Blackmore
________________________________________
Ysgrifenwyd y llyfr, yn sgil y diddordeb mawr sydd gan y cyhoedd mewn hanes naturiol, i ddod at ei gilydd gwybodaeth am nifer fawr o organebau byw, y rhan fwyaf yn adnabyddus neu o rhyw ddiddoedeb arbennig, mewn ffordd newydd i bwysleisio y pethau maint yn engreifftiau ohonnynt.
The book was written, in the light of the great interest shown by the public in natural history, to bring together knowledge of a large number of living organisms, most familiar or of some special interest, in a new way to emphasise the things they are examples of.
________________________________________